Правилници

Правилник за вътрешен ред в центъра

За да се чувстваме добре!

ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "BODY-MIND-SPIRIT" СЕ СТРЕМИ ДА ПОДДЪРЖА ВИСОК СТАНДАРТ НА ЧИСТОТА, РЕД, ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ СИ. ВСЕКИ НОВ КЛИЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД И РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАПИСВАНЕ.

ОБЩ ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД

В ЦЕНТЪРА СЕ ВЛИЗА С ЧЕХЛИ / СЛУЖЕБНИ ИЛИ ЛИЧНИ/ ЗА ПРАКТИКИ В ЗАЛА И С КАЛЦУНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ТЕРАПИИ И МАСАЖИ. ОБУВКИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ШКАФА НА ВХОДА НА ЦЕНТЪРА.

1. ПУШЕНЕТО В ЦЕНТЪРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ Е ЗАБРАНЕНО.

2. ПОРАДИ ХАРАКТЕРА НА ДЕЙНОСТИТЕ, В ЦЕНТЪРА СЕ ПАЗИ ТИШИНА!

3. ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРАКТИКИ, ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ТЕРАПИИ СЕ СПАЗВАТ МАКСИМАЛНО ТОЧНО. ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА УСЛУГА НАД 10 МИНУТИ, ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪКРАТЕНА ИЛИ ОТМЕНЕНА ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ. ЦЕНТЪРА МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ УСЛУГИ НА КЛИЕНТ, КОЙТО Е ЗАПИСАЛ ЧАС И НЕ СЕ Е ЯВИЛ. ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧАС СТАВА С ОБАЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНА НА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ДАТАТА НА ЗАПИСВАНЕ. ПРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СЪЩО Е НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННО ОБАЖДАНЕ.

4. В ЦЕНТЪРА НЕ СЕ ВНАСЯТ ХРАНА И НАПИТКИ/ОСВЕН ВОДА/. ДОПУСКА СЕ САМО ПРИ СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ.

5. ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕТО В ТРЕНИРОВКА /ПРАКТИКА/ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ПРЕМИНЕТЕ ПРЕЗ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ИНСТРУКТОР.

6. ЦЕНТЪРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИ ПОСТЕЛКИ И ВЕЩИ, ОСТАВЕНИ В ЗАЛАТА И СЪБЛЕКАЛНИТЕ, КАКТО И НЕ ОСИГУРЯВА МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПОСТЕЛКИ НА КЛИЕНТИ.

7. ПРИ ЗАБРАВЯНЕ НА ЛИЧНА ВЕЩ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОБАДИТЕ СВОЕВРЕМЕННО И ДА ПОТЪРСИТЕ НАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ.

8. ЦЕНТЪРЪТ НЕ РАБОТИ НА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ, НО МОЖЕ ДА ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА РЪКОВОДСТВОТО. КОГАТО ЗАНИМАНИЯТА ПО ГРАФИК СЪВПАДНАТ С ТЯХ, КЛУБНИТЕ КАРТИ СЕ УДЪЛЖАВАТ, СЪОБРАЗНО БРОЯ ПРОПУСНАТИ ПРАКТИКИ. СЪЩОТО ПРАВИЛО ВАЖИ И ПРИ ОТМЯНА НА ПРАКТИКИ ОТ СТРАНА НА ЦЕНТЪРА И ПРИ ПЛАНИРАНИТЕ ПОЧИВКИ.

     

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЗАЛАТА И ИНСТРУКТАЖ ЗА ПРАКТИКУВАЩИТЕ

 

1. В ЗАЛАТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРАКТИКИ ПРИ МИНИМАЛЕН БРОЙ ПРАКТИКУВАЩИ 3-МА И МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЗАЕТОСТ 19 ДУШИ ЗА ПИЛАТЕС ТРЕНИРОВКИ И 13/15 ДУШИ ЗА ЙОГА ПРАКТИКИ. ПРИ НАЛОЖЕНИ ДЪРЖАВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СПАЗВАМЕ РАЗПОРЕДБИТЕ.

2. В СЪБЛЕКАЛНИТЕ СЕ ВЛИЗА СЛЕД ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГРУПА.

3. В ЗАЛАТА СЕ ВЛИЗА БЕЗ ЧЕХЛИ.

4. ЦЕНТЪРЪТ ОСИГУРЯВА СЛУЖЕБНИ ПОСТЕЛКИ ЗА ЙОГА И ПИЛАТЕС. ВСЕКИ ПРАКТИКУВАЩ ПОСТИЛА ЛИЧНА ХАВЛИЯ ВЪРХУ СЛУЖЕБНАТА ПОСТЕЛКА ИЛИ Я ДЕЗИНФЕКЦИРА СЛЕД УПОТРЕБА. ВСЕКИ КЛИНЕТ ИМА ПРАВО ДА НОСИ И СВОЯ ЛИЧНА ПОСТЕЛКА, КОЯТО ПРИБИРА СЛЕД ПРАКТИКА.

5. УПОТРЕБАТА НА СИЛНИ И ТЕЖКИ ПАРФЮМИ НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНА.

6. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ НЕ СЕ ВНАСЯТ В ЗАЛАТА И ТРЯБВА СА СА С НАМАЛЕН ЗВУК В СЪБЛЕКАЛНИТЕ, ОСОБЕНО ПРИ ЙОГА ПРАКТИКИТЕ.

9. В ЗАЛАТА ИМА ОДЕЯЛА, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПРАКТИКИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЛАКСАЦИЯ. ПОЛЗВАТ СЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ. МОЖЕ ДА СИ НОСИТЕ ГОРНА ДРЕХА С РЪКАВ ИЛИ ЛИЧНО ОДЕЯЛО, КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СЪС СЪЩАТА ЦЕЛ.

ВАЖНО!!!

ДОБРЕ Е ДА УВЕДОМИТЕ ВАШИЯТ ИНСТРУКТОР В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- АКО КЪМ МОМЕНТА НА ПРАКТИКАТА НЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ ДОБРЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА!

- АКО ПО ВРЕМЕ НА ПРАКТИКАТА ПОЧУВСТВАТЕ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ!

- АКО СЕ НАЛАГА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ПО-РАНО ОТ ПРАКТИКА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО! ЖЕЛАЕМ ВИ СПОКОЙНА, ПРИЯТНА И ПОЛЗОТВОРНА ПРАКТИКА!

 
error: Content is protected !!