Инициация и обучение по рейки – 01 и 02 Февруари

За призванието – основния тон на душата
06/12/2019
Представяне на Боуен терапията от Д-р Теодора Грънчарска – 7.02 от 18.00ч.
21/01/2020
Show all

Инициация и обучение по рейки – 01 и 02 Февруари

1.02 от 13.00ч.-20.00ч.

2.02 от 10.00- 18.00ч.

Инициация и обучение в традиционно Рейки Усуи-Първо и Второ ниво

 

Иницииране и групово обучение в тристепенната традиционна система REIKI USUI SHIKI RYOHO ще се проведе на следните дати:
– за Първо ниво – 01 Февруари 2020 г. – от 13:00 ч. до 20:00 ч.
– за Второ ниво – 02 Февруари 2020 г. – от 10:00 ч. до 18:00 ч.

Това обучение е подходящо за всеки, който иска да осъществи връзка със своята дълбока и чиста същност, да даде тласък на своето духовно развитие и усъвършенстване, да изцели себе си, да активира творческия си потенциал, да разгърне интуитивните си способности и развие психичните си сетива.

ВОДЕЩ:
Анелия Атанасова
Сертифицирана в:
• Традиционно Рейки Усуи Шики Рьохо
• Тета лечение
• Регресивна хипноза
• Хипноза и Хипнотерапия
• Сайонджи метод
От девет години се занимава приоритетно с техники и практики за духовно развитие и трансформация на съзнанието. През 2013 г. получава учителска степен и разрешение да инициира в традиционно Рейки Усуи Шики Рьохо. Работи с хора от цялата страна и българи в чужбина. Провежда:
• индивидуални и групови инициации и обучения в Рейки;
• индивидуални регресии;
• тета сесии по метода Theta healing на Ваяна Стайбъл;
За допълнително информация:
http://duhovnoprobujdane.com

ПОСВЕЩАВАНЕ В РЕЙКИ УСУИ – ПЪРВО НИВО
• Силата Рейки. – История на създаването на системата Рейки Усуи. Основополагащи принципи.
• Въвеждане в основните положения и практики при традиционно Рейки Усуи.
• Законите, върху които се основава системата Рейки – Законът на Любовта, Законът за свободната воля, Законът за енергийния обмен. Връзката им с “непоисканото добро” и последиците от него.
• Пътят на Любовта, Мъдростта и Истината
• Принцип на естествеността и непосредствеността
• Рейки медитация
• Позиции при индивидуален рейки сеанс. Работа в група.
• Изучаване на първата част от автентичните техники, достигнали до нас по начина, по който са преподавани от Микао Усуи.
• Отключване на интуитивните способности
• Техники за отключване на блокирани енергийни центрове
• Техники и практики за защита на личното енергийно поле
• Методи за заземяване
• 21-дневен период на хармонизация и пречистване на седемте енергийни тела.
• Провеждане на индивидуално лечение от обучаващия (за отключване на основните енергийни центрове) преди инициирането ви в Рейки I.
• Инициация (настройка)

ПОСВЕЩАВАНЕ В РЕЙКИ УСУИ – ВТОРО НИВО
• Силата на чистото намерение.
• Силата на фокусираната мисъл.
• Рейки символите. Приложение на Рейки символите.
• Зареждане, изчистване, рейки-душ и др.
• Изучаване на втората част от техниките на Микао Усуи.
• Дистанционно лечение
• Кармична структура
• Кармично изчистване
• Рейки за ситуация (Рейки за минали и бъдещи събития).
• Провеждане на индивидуално лечение от обучаващия преди инициирането ви в Рейки II.
• Инициация (настройка)

ПОСВЕЩАВАНЕ В РЕЙКИ УСУИ – ТРЕТО НИВО
• Запознаване с Учителския символ. Приложение.
• Изучаване на последната част от автентичните техники на Микао Усуи.
• Условия за освобождаване от кармичния цикъл. Освобождаване от вината. Отговорност.
• Пътят към разширяване и оцялостяване на съзнанието.
• Разгръщане на психичните способности
• Условия за достъп до Свръхсъзнанието.
• Провеждане на индивидуално лечение от обучаващия преди инициирането ви в Рейки III.
• Инициация (настройка)

ВАЖНО!: След всяка инициация в Рейки I, Рейки II и Рейки III следва 21-дневен период на хармонизация. За да бъдете посветени в следващо ниво Рейки е необходимо да преминете през този 21-дневен период, за да свикнете с новата вибрационна честота, както и да отделите време за практическо усвояване на новите знания.
По време на своето обучение в Reiki Usui Shiki Ryoho, както и след него, Ученикът получава помощта и подкрепата на Рейки Мастера по всякакви въпроси и неясноти, свързани с Рейки.
Инициираните в Рейки могат при желание периодично да бъдат събирани от Рейки Мастера за обмяна на опит и провеждане на сеанси помежду си /самостоятелни или в екип/.
Рейки Мастерът и Учениците са равнопоставени във всеки един етап на обучението, и след него.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕТО:
гр. Варна, ул. Беласица 4
Холистичен център BMS /Body-mind-spirit

ЦЕНИ:
Първо ниво – 70.00 лв.
Второ ниво – 80.00 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Анелия Атанасова – 0893439202
duhovnoprobujdane@gmail.com

*Местата в групите са ограничени и гарантирането на участие става само след предварително записване на посочения по-горе телефон за контакт или получено потвърждение по e-mail.

error: Content is protected !!