РЕГЛАМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА

РЕГЛАМЕНТ

В СИЛА ОТ 1.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ, КАКТО И С ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД
В ЦЕНТЪРА. БЛАГОДАРИМ ВИ!

1. УЧАСТИЕ В ГРУПОВИ ПРАКТИКИ В ЗАЛА:

1.1. ЗАПАЗВАНЕТО НА НА МЯСТО В ГРУПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА, СЕ ДОПУСКАТ И НЕЗАПИСАНИ КЛИЕНТИ. КЛИЕНТИ С МЕСЕЧНИ КЛУБНИ КАРТИ НА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, ПОЛЗВАТ ПРЕДИМСТВО ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО.

1.2. ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПАЗВАНЕ НА МЯСТО:
- КЛИЕНТИ С КЛУБНИ КАРТИ НА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СЕ ЗАПИСВАТ НА МЯСТО НА РЕЦЕПЦИЯ, ПРЕЗ РЕЗЕРВАЦИОННАТА СИСТЕМА В САЙТА ИЛИ СЪС СЪОБЩЕНИЕ ПО ВАЙБЪР НА ТЕЛ 0876 619 38

- КЛИЕНТИ С КАРТИ МУЛТИСПОРТ СЕ ЗАПИСВАТ САМО ПРЕЗ РЕЗЕРВАЦИОННАТА СИСТЕМА В САЙТА.

1.3. РЕЗЕРВИРАНОТО МЯСТО СЕ ПАЗИ ДО НАЧАЛОТО НА НА ТРЕНИРОВКАТА / ОБЯВЕНИЯТ НАЧАЛЕН ЧАС/. В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТА НЕ СЕ Е ЯВИЛ, МЯСТОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО НА ИЗЧАКВАЩ КЛИЕНТ ОТ СПИСЪК РЕЗЕРВИ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТ Е ЗАПАЗИЛ МЯСТО, НО Е НЕВЪЗМОЖНО ДА ПРИСЪСТВА:

1.4. КЛИЕНТИ С КЛУБНИ КАРТИ НА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, КОИТО СЕ ЗАПИСВАТ НА МЯСТО ИЛИ ПО ВАЙБЪР, ОСВОБОЖДАВАТ МЯСТОТО СЪС СЪОБЩЕНИЕ ПО ВАЙБЪР, ЖЕЛАТЕЛНО ДО ОБЯД НА ДЕНЯ НА ПРАКТИКАТА/ ПРИ СЛЕДОБЕДНИ ГРУПИ/ И ДО ОБЯД НА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН ЗА СУТРЕШНИ И ОБЕДНИ ГРУПИ.

ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА МЯСТО ПРЕЗ РЕЗЕРВАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ Е МИНИМУМ 3 ЧАСА ПРЕДИ ПРАКТИКАТА!

1.5. КЛИЕНТ, КОЙТО Е ЗАПАЗИЛ МЯСТО, НЕ СЕ Е ОБАДИЛ ДА ГО ОСВОБОДИ И НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА ТРЕНИРОВКА ДВА ПОРЕДНИ ПЪТИ, ГУБИ ПРАВО ДА ЗАПАЗВА МЯСТО.

1.6. КЛИЕНТ, КОЙТО СИСТЕМНО ЗАПАЗВА МЯСТО И ГО ОСВОБОЖДАВА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ /ДО 2 ИЛИ ПО-МАЛКО ЧАСА ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА/, ГУБИ ПРАВО ДА ЗАПАЗВА МЯСТО.

1.7. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДРУГ ВИД НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПО ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ.2. ВРЕМЕ НА ПОСТЪПВАНЕ И ЗАКЪСНЕНИЯ:

2.1. МАКСИМАЛНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ, В КОЕТО КЛИЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ЯВИ ЗА ТРЕНИРОВКА Е 30 МИНУТИ ПРЕДИ OБЯВЕНИЯ НАЧАЛЕН ЧАС.
ПРИ ПО-РАННО ЯВЯВАНЕ, ЦЕНТЪРА НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ДОСТЪП.

2.2. МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМОТО ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИРОВКА Е 5 МИНУТИ СЛЕД ОБЯВЕНИЯ НАЧАЛЕН ЧАС. СЛЕД ТОЗИ СРОК ЦЕНТЪРА НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ДОСТЪП, КАКТО И ДАЛИ МЯСТОТО ВЕЧЕ НЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО НА ИЗЧАКВАЩ КЛИЕНТ.

error: Content is protected !!